g-group מקבוצת בלושינסקי

עיצוב ותכנות אתר רספונסיבי לחברת הנדל"ן ג'גרופ מקבוצת בלושינסקי.

האתר מכיל פרויקטים בשיווק, פרויקטים מאוכלסים ופרויקטים בחו"ל.

לינק לפרויקט